GARDAŞ ENERJİ

HY ENERJİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

 • 1MW - 1 MW Lisanssız GES Projeleri


  Projelendirme aşamaları müşterilerin talebi ile başlayan Güneş enerjisinden elektrik üretmek için Güneş Enerjisi Santrali kurmaktadır.
  Projenin uygulanabileceği bir yer belirleyen veya uygun bir yer bulunmasını isteyen tüzel veya gerçek kişi
  Teknik çalışmanın yapılmasını ister. Bu istek üzerine teknik ekibimiz bir ön değerlendirme yapar. Eğer yer ve veriler uygun görülürse yine müşterinin isteği üzerine, detaylı fizibilite yapılır.

  Detaylı fizibilite, arazi çalışmalarını, kurulu gücü, yıllık üretimi, yatırım maliyetini ve tahmini geri dönüş
  Süresini de içeren kapsamlı bir çalışmadır. Bu çalışma sonucu müşteri devam kararı alır ise, Dağıtım Şirketi, İl Özel İdaresi, TEDAŞ ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izinler alınır. Eğer tüketim fazlası Şebekeye satılacak ise, tüm işlemler bittikten sonra bölge dağıtım şirketi ile anlaşma imzalanır. Bu Aşamalardan sonra, mühendislik çalışmaları yapılan projenin anahtar teslim kurulumu için gerekli Malzeme siparişleri, işçilik hizmetleri ve santral danışmanlığı (Süpervizörlük) sağlanarak santral Tamamlanır.

  TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kabulü yapıldıktan ve yasal prosedür tamamlandıktan sonra santral Devreye alınır. Üretilen elektriğin kullanımı ve ihtiyaç fazlası enerjinin devlete satış işlemi başlamış olur. Devlet, ürettiğiniz elektriği YEK Mekanizması kapsamında belirtilen fiyatlardan 10 yıl boyunca alma Garantisi vermektedir.

  1.GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE UYGUN ARAZİ TESPİTİ, ARAZİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SAHİBİ OLUNAN MEVCUT ARAZİLERİN UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
  1.Yatırım için uygun arazilerin bulunması, arazilerin yatırıma elverişliliğinin değerlendirilmesi,
  2.Arazilerin yıllık güneş radyasyon oranları, eğimleri ve güneşlenme saatleri vb gibi teknik detaylar bakımından değerlendirilmesi,
  3.Kurulacak olan santralin, bağlantı yapılacağı Trafo Merkezi (T.M) kapasitesinin değerlendirilmesi.

  2.GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BAŞVURU DANIŞMANLIĞI
  1.Başvuru danışmanlığı kapsamında aşağıdaki ilgili belgelerin formların ve izinlerin alınması konusunda danışmanlık hizmetleri
  2.Bağlantı yapılacak noktanın uygunluğunun tespit edilmesi (hattın bağlı olduğu kapasitenin kontrol edilmesi, kapasite durumuna göre süreç belirlenmesi)
  3.Bağlantı yapılacak nokta için optimize edilmiş çözümlerin sunulması.

  BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
  1.Bağlantı görüşü için başvuru dilekçesi
  2.İlgili tüketim tesisine ait abonelik bilgileri
  3.Bağlantı görüşü için başvuru ücretinin yatırıldığına dekont
  4.Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik bilgisi
  5.Üretim tesisinin yapılması planlanan yere ait harita /kroki
  6.Üretim tesisine ait elektrik tek hat şeması
  7.Lisansız Elektrik üretimi bağlantı başvuru formu
  8.Üretim tesisine ait ÇED ( Çevresel Etki Değerlendirmesi ) raporu
  9.Teknik değerlendirme formu

  3-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJELENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN “ İDARİ İZİNLERİN” ALINMASI
  Projenin uygulanacağı alanın bağlı olduğu belediyenin alınacak olan “GES UYGUNDUR” yazısı ve  “KONSTRÜKSİYON ONAY” idari izlerini almak için gerekli hesap ve paftaların hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmesi

  4-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ “ELEKTİRİK VE STATİK PROJELERİNİN HAZIRLANARAK TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAYINI” NIN ALINMASI
  Lisansız enerji üretim yönetmeliği iç tesisler yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler çerçevesinde idari izinler hesaplar ve paftaları içeren proje dosyasının oluşturularak TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE onaylatılması.

  5-KREDİLENDİRİLMEYE UYGUN DETAYLI FİZİBİLİTE RAPORUNUN OLUŞTURULMASI
  * Maliyet hesapları
  * Enerji üretim hesapları
  * Projenin ekonomik açıdan incelenmesi
  * Risk analizi
  Konularını da içeren detaylı fizibilite raporunu oluşturmak.

  6-EKİPMAN VE KURULUM DANIŞMANLIĞI
  * Kurulacak olan santral için fiyat/performans bakımından uygun ekipmanların seçilmesi
  * Kurulum için gerekli tüm iş ve alt için teknik danışmanlık  ve Süpervizörlük hizmeti

  7-ANAHTAR TESLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU VE UZAKTAN İZLEME
  * Güneş enerjisi santralinin anahtar teslim kurulumu
  * Santralin üretiminin uzaktan izlenmesi
  * Kamera sistemi ile santralin uzaktan kontrol altında tutulmasının sağlanması hizmeti
  Konularında hizmet vermekteyiz.

  TAHMİNİ YATIRIM BEDELLERİ VE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ
  6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”nu 14. Maddesine istinaden hazırlanmış ve    2 Ekim 2013 yılında güncellenen “Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ve tebliği” çerçevesinde başlamış ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” kapsamında YEK destekleme mekanizması ile teşvik edilmiş Güneş Enerjisinden 1 MW’  ( 1000 KW ) kadar lisanssız elektrik üretimi yapılabilmekte ve fazlası da 13.3 ABD Dolar sent’ten devlete satılabilmektedir. Ayrıca yerli malzemeler kullanıldığında bu teşvik biraz daha artmaktadır. Yine tümünü kendi ihtiyacında kullanmak, şartı ile 1MW’ın üstünde de lisanssız üretim santrali kurulabilir, burada dikkat edilmesi gerekli husus üretilen tüm enerji kendi ihtiyacı için kullanılmalıdır, aksi takdirde ihtiyaç fazlası enerji devlet tarafından alınmaz. Bireyler, sadece kendilerine ait bir elektrik aboneliği olması  ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmak şartıyla şirket kurma ve lisans alma Zorunluluğu olmadan enerji üretim tesisi kurabilirler. Kurdukları santralden üretilen elektriğin Satış fiyatı YEK Mekanizmasına tabi olacaktır. Devlet ürettiğiniz elektriğe YEK Mekanizması Kapsamında 10 yıl alım garantisi vermektedir.

  5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTİRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNA GÖRE:
  DESTEK (TEŞVİK)
  GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNDE ÜRETİLEN ENERJİ
  KONSTRÜKSİYON ( YERLİ OLMASI HALİNDE )
  PV MODÜLLERİ  ( YERLİ OLMASI HALİNDE )
  PV MODÜLLERİ OLUŞTURAN HÜCRELER ( YERLİ OLMASI HALİNDE )
  İNVERTÖR (YERLİ OLMASI HALİNDE

  * Güneş enerjisinden üretilen elektriğin satış fiyatı : 13.3cent$/KWH
  * Yerli üretim konstrüksiyon kullanıldığında ilavesi : 0.8cent$/KWH           
  * Yerli üretim PV modüllü kullanıldığında ilavesi : 1.3cent$/KWH
  Buna göre toplan satış fiyatı:15.4 cent$/KWH (11.40 cent$/KWH) olmaktadır.

  ELEKTİRİK ÜRETİM MİKTARI
  * 1MW ‘LIK (1000KW) kurulu gücü olan güneş enerjisi santralinden yıllık ortalama üretim 500kw/yıl olarak alındığında 1.500.000 kwh elektrik üretilir.
  YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ (YIL) = TOPLAM MALİYET / YILLIK TOPLAM GELİR

  TOPLAM MALİYET DOLAR (YAKLAŞIK ) =1.200.000$
  TOPLAM YILLIK GELİR (YAKLAŞIK)=YILLIK ÜRETİM X TEŞVİK FİYATI
  TOPLAM YILLIK GELİR  (YAKLAŞIK)=1.500.000KWH/YIL X 0.133$/KWH
  TOPLAM YILLIK GELİR=199.500$/yıl
  YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ (YIL)=1.200.000$/199,500$/yıl
  YATIRIM GERİ ÖDEME SÜRESİ(YIL)=6 YIL
  SANTRALİN EKONOMİK ÖMRÜ =25 YILDIR
  SANTRAL  25 YIL’IN SONUNDA DA VERİMİ DÜŞER AMA ÖMÜR BOYU ELEKTRİK ÜRETMEYE DEVAM EDER.

  1 MW ’LIK ( 1000 KW )  Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için yaklaşık 1.200.000$  ( 3.385.000 TL ) maliyetiniz olmaktadır. Yıllık geliriniz de yaklaşık199.500 $( 562.590 TL ) olduğuna göre  yatırdığınız parayı yaklaşık 6 yılda geri alıyorsunuz ve bundan sonraki yaklaşık 20 – 25 yıl  boyunca 199.500 $( 562.590 /yıl  ya da  Aylık yaklaşık  46.883 TL)   geliriniz olmaktadır.

  1 MW`lık bir santral kurmak için yaklaşık 20 Dönüm araziye ihtiyaç vardır.Bu rakamlar, yatırımcıya fikir vermesi açısından örnek olarak hesaplanan yaklaşık rakamlardır. Projenin detaylı fizibilitesi hazırlandığında ve kullanılacak kredi şartları ile elde edilecek gelirin vergilendirilmesi gibi durumlar netleştiğinde gerçek rakamlar ortaya çıkacaktır.