NEDEN RÜZGAR ENERJİSİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Rüzgar yenilenebilir enerjilerin liderlerindendir, Güneş dünyamızı aydınlattığı sürece rüzgar da esmeye devam edecektir. Rüzgar enerjisi kesintili bir kaynak olmasına rağmen sürekli ve yenilenebilir nitelikli olması rüzgar enerjisinden yararlanmayı gerektirmektedir.

ÇEVRE DOSTUDUR

750kw gücünde bir rüzgar türbininin yılda ürettiği enerji miktarına eşit enerji üreten bir termik santralin atmosfere, 179 ton CO2 bıraktığı bilinmektedir. Rüzgar enerjisinde CO2 salınımı yoktur. Rüzgar enerjisi sera etkisine karşı alınabilecek en etkili yöntemlerden biridir.

DÜŞÜK MALİYETLİDİR

Rüzgar türbinlerinin ilk yatırım masrafları karşılandıktan sonra, enerji üretimi için gerekli olan hammaddeye herhangi bir bedel ödenmemesi ve enerji üretim maliyetlerinin sadece bakım masraflarından kaynaklanması bu sistemlerin üstünlüğü olarak kabul edilebilir.